Labels

Verhaal coach

'Het traject heeft het zelfvertrouwen van Christine vergroot.'

[Diana de Boer - coach van Christine Verburg]

‘Christine kwam aanvankelijk met de vraag of ik haar wilde helpen bij het optimaliseren van haar cv. Tijdens het eerste gesprek bleek dat veel beroepen haar leuk leken, daardoor ontbrak de focus die nodig is om gericht te solliciteren. We zijn daarom eerst gaan kijken waarop ze zich wilde richten en of dat realistisch zou zijn.

Door het invullen van vragenlijsten kreeg Christine zicht op wat welke werkzaamheden haar goed liggen, op haar kwaliteiten en drijfveren. Mensen hebben dit vaak niet duidelijk en dat is wel nodig om bewuster keuzes te kunnen maken voor een bepaalde beroepsrichting en werkomgeving.

Diana

Ik heb onder andere de spiegelopdracht ingezet. Daarbij vullen mensen uit je omgeving een vragenlijst in over iemands kwaliteiten en vaardigheden. Daaruit bleek dat Christine goed is in het doen van onderzoek, maar ook waarom dit goed bij haar past. Christine begint te stralen wanneer ze over dat soort werk spreekt, dus daar kwam de focus vanaf dat moment op te liggen.

Ik ben zelf een groot voorstander van het voeren van oriënterende netwerkgesprekken. Informele gesprekken met iemand in de sector waarin je zou willen werken. Samen zijn we gaan kijken naar mogelijkheden in haar netwerk. Ook heb ik haar tips gegeven over het gebruik van LinkedIn om meer netwerkcontacten te vinden en afspraken te maken voor oriënterende gesprekken.

We hebben ook haar brief en cv onder de loep genomen, haar oorspronkelijke vraag. Ik heb haar geleerd hoe ze haar brief beter kan toespitsen op een vacature. Dat kan bijvoorbeeld door alle aspecten die je aanspreken in de vacature te onderstrepen. Vervolgens noteer je op een apart blad een aantal vragen, namelijk: wat spreekt je aan in de functie en in het bedrijf? En waarom moeten ze voor jou kiezen? Wat zijn sterke punten die je naar voren kunt brengen? Dan schrijf je in steekwoorden de onderstreepte punten uit de vacature bij de vragen. Daar maak je zinnen van, met zo nu en dan een kort voorbeeld of extra toelichting. Op die manier ontstaat er een structuur en matcht de inhoud van je brief met de vacature. Daarna schrijf je nog een aanleiding en een afsluiting en is je brief klaar.

Het traject heeft het zelfvertrouwen van Christine vergroot. En het vertrouwen dat het haar zal lukken om een leuke, passende baan te vinden. Aan het eind van het traject had ze die nog niet, maar ik hoop – en ik heb daar alle vertrouwen in – dat ze een baan vindt waarin haar kwaliteiten om dingen uit te pluizen en te onderzoeken tot zijn recht komen. En dat gaat haar lukken, daar ben ik van overtuigd.’