Ontdek je werkplek-markt

Veel werkzoekenden willen graag een overstap maken naar ander werk of een andere sector, maar weten niet goed hoe dit aan te pakken. Tijdens de begeleiding door onze loopbaancoaches wordt uitgebreid stilgestaan bij motivatie voor bepaald werk en de bijbehorende competenties. Mensen ontdekken hierdoor dat ze ook andere mogelijkheden hebben dan het oude beroep.

Ontdek je werkplek

Om werkzoekenden te helpen bij hun verkenning organiseren wij in de regio ‘Ontdek je werkplek’-markten, zodat ze op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met verschillende sectoren, beroepen en opleidingsmogelijkheden. We noemen dit ook wel de voorbereiding op een reguliere banenmarkt, omdat werkzoekenden na deze arbeidsmarktoriëntatie gericht op zoek kunnen gaan naar voor hen passende vacatures. Deze markt geeft brede informatie over meerdere sectoren en is daarmee geen “vacature- of banenmarkt”.

Sectoren in het licht

We bieden sectorvertegenwoordigers, brancheorganisaties, regionale scholingsorganisaties, Werkgevers Servicepunten, Sociale Werk-bedrijven, kortom alle regionale niet-commerciële arbeidsmarktpartijen, de gelegenheid zichzelf te presenteren aan “onze” werkzoekenden. Een mooie gelegenheid om aandacht te vestigen op jouw sector, zij-instroommogelijkheden in verschillende branches of projecten voor kansberoepen. 

 

VAKambassadeurs

Wat is er leuker voor werkzoekenden om op een laagdrempelige en ontspannen manier in contact te komen met mensen die zelf over hun werk of beroep willen vertellen? We nodigen werkenden uit om tijdens onze ‘Ontdek je werkplek’-markten in gesprek te gaan met de bezoekers van de markt. Ervaring leert dat de aanwezige werkzoekenden dit enorm waarderen en het helpt ze om concrete vervolgstappen in hun loopbaan te kunnen zetten. De aanwezigheid van deze VAKambassadeurs is niet alleen waardevol voor onze bezoekers, maar is tegelijkertijd ook een mooie gelegenheid om aandacht te vestigen op hun sector en beroep. 

Cartoon OJWP

Interesse als standhouder of als VAKambassadeur?

Meer informatie over actuele mogelijkheden als standhouder of als VAKambassadeur op een van onze ‘Ontdek je werkplek’-markten? Neem contact op via [email protected] o.v.v. ‘Standhouder Ontdek je werkplek-markt' of 'VAKambassadeur Ontdek je werkplek-markt’.

[email protected]

Meer informatie

Folder Ontdek je werkplek_Word standhouder
Downloaden
Folder Ontdek je werkplek_Word VAKambassadeur
Downloaden