Labels

Verhaal deelnemer

‘Ik voel me vrijer en opgewekter’

Gerdien

Gerdien werkte 23 jaar in de kinderopvang toen ze besloot dat het roer om moest. Ze volgde een loopbaancoachingstraject bij De VAKbeweging en maakte van haar hobby haar beroep.

‘Het is lastig om precies te benoemen wat er niet leuk meer was’, vertelt Gerdien Feijten. ‘Maar er waren wel meerdere elementen waar ik het steeds moeilijker mee had bij mijn werk in de kinderopvang: het doorlopende geluid en de continue vraag om aandacht van de kinderen, het toenemende papierwerk en de bemoeienis van ouders.’ De combinatie van factoren resulteerde enkele jaren geleden in een burn-out. Na een jaar van re-integratie bij haar werkgever besefte Gerdien al snel dat er ze er echt genoeg van had. En toen diende de volgende vraag zich aan: wat nu?

Kwaliteiten ontdekken
Ze hoopte het antwoord op die vraag te vinden via loopbaancoaching. Via de vakbond kwam Gerdien terecht bij De VAKbeweging, waar ze kennismaakte met loopbaancoach Stefan Kool. ‘Ik wilde met een frisse blik kijken welke andere baan bij me zou passen en ontdekken waar mijn kwaliteiten liggen. In vacatures worden vaak bepaalde competenties gevraagd, zoals analytisch, inlevend of creatief. Ik wilde weten welke competenties op mij van toepassing zijn en welke ik eventueel nog moest ontwikkelen.’
Ondertussen sluimerde er al een nieuw carrièreperspectief: kok. ‘Ik hou enorm van koken. Ik kook graag voor vrienden, voor de buurt, maar ik zag het nooit als iets waarvan ik mijn werk zou kunnen maken. Nu ik toch een ander pad ging inslaan, wilde ik deze mogelijkheid ook graag verkennen.’

Ombuigen negatieve gedachten
Bij Stefan deed Gerdien verschillende testen die meer inzicht gaven in haar kwaliteiten en interesses. ‘Daaruit kwam naar voren dat ik graag praktisch bezig ben en iets creatiefs wil doen. We voerden vervolgens meerdere gesprekken over wat ik graag zou willen, hoe ik me voelde bij het idee dat echt te gaan doen, waar ik tegenop zag en hoe ik die negatieve gedachten kon ombuigen naar positieve. Ik heb bijvoorbeeld altijd het idee dat als ik iets doe, ik het meteen goed moet doen. De valkuil is dat ik er niet aan begin, omdat ik denk dat het toch niet goed genoeg zal zijn. Stefan liet me dat patroon inzien en hielp me om realistischer te worden. Hij liet me ook inzien dat het nodig is om kleine stappen te zetten om ergens te komen, en dat je niet kunt verwachten dat iets meteen lukt.’

Diploma en werk
In mei ondertekende Gerdien een vaststellingsovereenkomst met haar werkgever. Ze kreeg een uitkering en de mogelijkheid om een opleiding te volgen via het UWV. ‘Ik voelde dat ik deze kans moest grijpen. Ik vond een versnelde opleiding tot basiskok bij de KRM Academie. Begin januari behaalde ik mijn diploma. Twee maanden later vond ik een baan. Ik werk nu 24 uur als kok op de Eemlandhoeve in Bunschoten. Een plek die burgers en boeren, stad en platteland op een duurzame manier met elkaar verbindt. Ik verzorg lunches voor zakelijke bijeenkomsten en klanten in de lunchroom.’

Vrijer en opgewekter
Hoewel Gerdien het vooraf onzeker en spannend vond, is ze blij dat ze heeft doorgezet. ‘Het loopbaancoachingtraject bood mij de mogelijkheid om te onderzoeken wat ik wilde en gaf me handvatten om dat te realiseren. En het leuke is: ik doe nu iets praktisch én creatiefs. Precies wat er uit de testen kwam. Als ik mezelf vergelijk met een paar jaar geleden, dan voel ik minder druk. Ik voel me vrijer en opgewekter.’