Labels

Verhaal coach

‘Het goede gevoel’ was een terugkerend thema in onze gesprekken.

[Diana de Boer, coach Sara de Waard]

“Sara was aanvankelijk heel kritisch. Ze wilde graag weten of ze niet alleen vragenlijsten ging invullen, maar of we ook zouden ingaan op de ‘diepere lagen’, zoals ze dat zo mooi noemde. Dat deed ze vooral omdat het heel belangrijk voor haar is om een goed gevoel bij de dingen te hebben die ze doet. Heel begrijpelijk, want ze was in haar werk lange tijd niet dichtbij zichzelf gebleven. ‘Het goede gevoel’ was een terugkerend thema in onze gesprekken. Het was ook de leidraad bij het vinden van passend werk. En hoewel Sara al concreet bezig was met het zoeken naar een baan, deed ik haar de suggestie om zich eerst te oriënteren op wat ze nou precies wilde.

Diana

Je ziet vaak dat mensen zich snel storten op het solliciteren zonder precies te weten waarom ze zich willen richten op een bepaalde functie of welke vaardigheden en kwaliteiten ze hebben. Daardoor kunnen mensen een baan krijgen die niet duurzaam is. Als je tijd neemt om dit uit te zoeken, kun je gerichter zoeken en je beter voorbereiden op het schrijven van een motivatiebrief of op een sollicitatiegesprek.

We hebben daarom eerst in kaart gebracht in wat voor setting Sara zou willen werken, wat ze belangrijk vindt in een baan en in een werkomgeving en wat haar motiveert. Wat ze van een werkgever verwacht en wat die van haar kan verwachten. Maar ook met welke doelgroep ze het liefst wil werken en waarom. Die doelgroep was snel duidelijk: met kinderen. Ze heeft vervolgens een lijst opgesteld met mogelijke beroepen.

Ondertussen had ik haar ook gewezen op twee websites: www.hoewerktnederland.nl en www.heelnederlandwerkt.nl. Daarop staan gratis cursussen en opleidingen waar ze zowel voor het vergroten van werkgerelateerde kennis als voor ondersteuning in haar persoonlijk ontwikkeling terechtkon. Ook heb ik haar in het kader van timemanagement aangeraden een weekplanning te maken. Daarin schreef ze op welke momenten van de dag ze aan de slag ging met de overstap naar een nieuwe baan. Zo ‘kaderde’ ze de tijd die ze daaraan ging besteden, waardoor ze zich niet zou overvragen.

Omdat Sara zich op een nieuwe doelgroep ging richten – op kinderen in plaats van ouderen – en omdat het gevoel rondom een werkplek belangrijk voor haar is, heb ik haar aangeraden om oriënterende netwerkgesprekken te gaan voeren. Dat zijn nadrukkelijk geen sollicitaties, maar informele gesprekken over de inhoud van het werk. Sara is bij twee kinderdagverblijven op gesprek geweest en heeft daar gevraagd of ze een keer kon meedraaien. De eerste twee locaties waarop ze meeliep, voelden niet goed. Dat was een tegenvaller, maar omdat we uit het voortraject wisten dat dit wel het werk was dat ze graag wilde doen, gaf ze niet op en is ze verder gaan zoeken.

Dankzij die oriënterende netwerkgesprekken en door dicht bij zichzelf te blijven, heeft ze een baan gevonden die bij haar past. Bij haar wensen, haar thuissituatie én bij haar gevoel.”