Labels

Verhaal coach

'Francoise bleek over ongelooflijk veel talenten te beschikken.'

[Sandra Servais, coach Francoise van Opbergen]

‘Coaches die verbonden zijn aan de VAKbeweging kijken niet alleen hoe zij een kandidaat weer zo snel mogelijk aan het werk kunnen krijgen, maar kijken naar de mensen als geheel. Dat is echt de kracht van onze werkwijze. Ik ben zelf een groot voorstander van de TMA: de Talent Motivatie Analyse. Dat is een heel uitgebreide vragenlijst die inzicht geeft in iemands talenten, interesses, competenties en loopbaan. Je ziet ook welke talenten iemand nog kan ontwikkelen en wat zijn of haar ideale werkomgeving is.

Francoise bleek over ongelooflijk veel talenten te beschikken. Ze is creatief, stressbestendig, stabiel, empathisch, zelfstandig, volhardend en resultaatgericht. In haar ideale werkomgeving wordt een beroep gedaan op samenwerking, interactie tussen collega’s, worden beslissingen in overleg genomen, is ruimte voor individualiteit en voor een minder conventionele aanpak van problemen. Ze heeft, kortom, alle vaardigheden in huis om iets avontuurlijks te gaan doen.

De uitkomsten van de Talent Motivatie Analyse en de gesprekken die we naar aanleiding daarvan hadden, bevestigden Francoise in haar idee om te gaan werken op de boot op Spitsbergen. Natuurlijk hebben we ook de nadelen daarvan besproken. Ze laat dierbaren achter, ze deelt haar hut met een onbekende, de passagiers kunnen vervelend zijn. Maar zij denkt: wat ik nu doe vind ik niet meer leuk, ik wil graag iets anders en hoe dat uitpakt, dat zie ik dan wel. Die instelling is niet iedereen gegeven. Ze scoorde dan ook hoog op pragmatisme. Dat talent heeft bijgedragen aan het doorhakken van de knoop.’

Sandra