Labels

Verhaal deelnemer

‘Er is echt een wereld voor me opengegaan’

Als verzorgende IG zorgt Dyon Daan voor mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen. Maar na 36 jaar vindt hij geen uitdaging meer in zijn werk. Hij start een loopbaancoachingstraject bij De VAKbeweging. En daar vallen de puzzelstukjes in elkaar. ‘Ik wil me als coach inzetten om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van hun identiteit.’

Dyon

Dyon had het al eens aan collega’s gevraagd: wat zie je me doen als ik geen verzorgende meer zou zijn? Meerdere collega’s gaven hetzelfde antwoord: coach. Toch was het niet meteen duidelijk dat dit het zou worden, zegt Dyon. ‘Het lijkt alsof anderen eerder zagen dat dit wat voor me was dan ikzelf. Pas tijdens het loopbaancoachingstraject viel alles samen.’

Duurzaam voorbereiden op toekomst
Via De VAKbeweging kwam Dyon in contact met loopbaancoach Berina Jetten. ‘Ik wilde meer inzicht in mijn kwaliteiten, hoe ik die kan inzetten en hoe ik me duurzaam kan voorbereiden op de toekomst.’ Een vragenlijst biedt meer inzicht in interesses en kwaliteiten. Tijdens gesprekken met Berina worden de talenten van Dyon steeds duidelijker: out-of-the-box kunnen denken, vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kunnen kijken, interesse hebben in anderen, snel iemands behoefte kunnen achterhalen en daar ook invulling aan weten te geven. Een belangrijke drijfveer is het willen delen van kennis en het coachen en begeleiden van mensen.

Coach voor jongeren
‘Langzaam maar zeker werd duidelijk dat een baan als coach me erg aansprak’, blikt Dyon terug. ‘Dat heeft ook met een persoonlijke ervaring te maken. In 2016 ben ik in transitie gegaan van vrouw naar man. En hoewel er verschillende groepen en psychologen zijn waar ik naartoe kon om te praten, miste ik toch iemand die vanuit ervaring weet waar je in zo’n proces tegenaan loopt. Tijdens de gesprekken met Berina werd het me steeds duidelijker dat ik me als coach wilde inzetten voor jongeren die in zo’n traject zitten of die vanwege andere redenen worstelen met hun identiteit.’

Opleiding
Berina adviseerde Dyon op zoek te gaan naar coaches om te interviewen over hun werk om er zo achter te komen welke kwaliteiten een coach moet hebben en wat het werk inhoudt. ‘Ik heb een coach geïnterviewd die ik kende van een eerdere cursus. Daarnaast ben ik artikelen gaan lezen van coaches waarin ze meer vertellen over hun drijfveren, passie en missie.’ Ook adviseerde Berina een opleiding te volgen om zo meer technieken te leren en meer kans te maken bij sollicitaties.

‘Er is een wereld opengegaan’

Inmiddels is Dyon gestart met een cursus voor allround coach. ‘Als ik dit heb afgerond, ben ik budget-, life-, en loopbaancoach. Er is echt een wereld voor me opengegaan. Ik weet nu dat wat ik diep in mijn hart wilde doen, ook écht kan gaan doen.’

"‘Ik wilde meer inzicht in mijn kwaliteiten, hoe ik die kan inzetten en hoe ik me duurzaam kan voorbereiden op de toekomst.’"